Biên bản nhận xét giờ dạy

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hà Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 21-02-2012
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
****************

BIÊN BẢN GÓP Ý GIỜ DẠY
Thời gian : h……phút; ngày:… tháng………năm 2011
Địa điểm :………………………………………………………
Thành phần : Tổ Sử +Địa+ Thể Dục. vắng:……………………...............................
Nội Dung: đánh giá tiết dạy của đ/c:………………………………………………..
Môn: Tiết: lớp:
Tên bài dạy:…………………………………………………………………………
Qua dự giờ tổ đánh giá nhận xét tiết dạy với các ưu điểm và tồn tại như sau:
1/ Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Tồn tại:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xếp loại:……………………
Trên đây là biên bản họp đánh giá giờ dạy với sự nhất trí của người dạy và các giáo viên dự giờ trong tổ.
Biên bản kết thúc lúc……h…….. phút cùng ngày.
GIÁO VIÊN DẠY THƯ KÍ